Visionen

"Tillsammans skapar vi en hållbar framtid" Vi vågar nog påstå att varenda medarbetare i vår organisation känner till visionen. Vi kan också nästan med säkerhet säga att alla kan nämna minst tre saker som vi gör på jobbet som stödjer visionen. Vem vill inte vara med och skapa en hållbar fram tid för kommande generationer liksom? Hos oss har man verkligen möjligheten.

Att jobba tillsammans är en viktig sak hos oss. Och att lyfta hållbarhetsfrågor på olika sätt förstås. För oss är hållbarhet naturligtvis klimat och miljö, men också ekonomisk och social hållbarhet. Vi jobbar för att visionen ska vara ett fundament för allt vi gör. Den ligger också till grund för vårt målarbete och de fokusområden som vi pekar ut som strategiska.

Händer hos oss

Introduce a Girl to Engineering day

Njudung Energi befinner sig i en bransch som är mansdominerad och vi vill göra vad vi kan för att förändra det. Att vara med på IGEday är ett sätt för oss att aktivt jobba mot våra mål kring likabehandling och långsiktig kompetensförsörjning. Vi vill också uppmuntra tjejer till att våga bryta ...
Läs mer

Introduktion

En bra introduktion tror vi är en viktig förutsättning för att våra nya medarbetare ska känna sig välkomna och trivas men också för att få förståelse för arbetet och lättare kunna uppnå resultat. Som ny på jobbet får du en introduktion på arbetsplatsen av chef och kollegor. Förutom ...
Läs mer

Visionen

"Tillsammans skapar vi en hållbar framtid" Vi vågar nog påstå att varenda medarbetare i vår organisation känner till visionen. Vi kan också nästan med säkerhet säga att alla kan nämna minst tre saker som vi gör på jobbet som stödjer visionen. Vem vill inte vara med och skapa en hållbar fram tid ...
Läs mer

Följ oss via våra
sociala kanaler