Introduktion

En bra introduktion tror vi är en viktig förutsättning för att våra nya medarbetare ska känna sig välkomna och trivas men också för att få förståelse för arbetet och lättare kunna uppnå resultat. Som ny på jobbet får du en introduktion på arbetsplatsen av chef och kollegor. Förutom introduktionen på arbetsplatsen erbjuder vi en bolagsövergripande introduktion där vi samlar alla nyanställda medarbetare så de får veta mer om alla våra verksamheter och träffa representanter från dessa. 

Introduktionsdagarna brukar inledas med att vår VD berättar om bolagets historia, visionen och målstyrningsarbetet. Medarbetarna får även information om hur vi jobbar med, arbetsmiljö, IT-säkerhet och hur Offentlighet- och sekretesslagen påverkar våra medarbetare. Vidare får du även träffa representanter från ekonomi, kundservice, upphandling och kommunikation.

Vi åker även på en gemensam busstur och träffar representanter från alla våra affärsområden på deras arbetsplatser. Under dagen ger vi en inblick i hur det funkar när vi skapar streamad värme- Fjärrvärme. Hur jobbar bredband och hur ser egentligen en bredbandsnod ut. Hur funkar processen vid ett avloppsreningsverk och vattenverk. Vi tar även en guidad tur på vår avfallsanläggning, Flishult och en av elnäts transformatorstationer. 

Introduktionen på arbetsplatsen hjälper dig att komma in i gänget som du jobbar närmast så du känner att du kan få stöd och instruktioner i dina arbetsuppgifter. Givetvis är det viktigt att våra medarbetare får inblick och kunskap om hela vårt bolag men introduktionsdagarna ger också ett värde i trivsel och samarbete, när våra nya medarbetare från olika affärsområden får träffas och knyta kontakt kanske är det lättare att ta hjälp av varandra när det behövs.

Medarbetare som har deltagit vid introduktionsdagarna vid tidigare tillfällen säger:

"Fick en bra helhetsbild av företage"

"En bättre inblick i de olika verksamheterna"

"Man får mer respekt för företaget med tanke på all kunskap"

Händer hos oss

Introduce a Girl to Engineering day

Njudung Energi befinner sig i en bransch som är mansdominerad och vi vill göra vad vi kan för att förändra det. Att vara med på IGEday är ett sätt för oss att aktivt jobba mot våra mål kring likabehandling och långsiktig kompetensförsörjning. Vi vill också uppmuntra tjejer till att våga bryta ...
Läs mer

Introduktion

En bra introduktion tror vi är en viktig förutsättning för att våra nya medarbetare ska känna sig välkomna och trivas men också för att få förståelse för arbetet och lättare kunna uppnå resultat. Som ny på jobbet får du en introduktion på arbetsplatsen av chef och kollegor. Förutom ...
Läs mer

Visionen

"Tillsammans skapar vi en hållbar framtid" Vi vågar nog påstå att varenda medarbetare i vår organisation känner till visionen. Vi kan också nästan med säkerhet säga att alla kan nämna minst tre saker som vi gör på jobbet som stödjer visionen. Vem vill inte vara med och skapa en hållbar fram tid ...
Läs mer

Följ oss via våra
sociala kanaler